Hướng dẫn quản trị tokhaiyte.vn và quản trị các chốt kiểm dịch bằng QR Code

HƯỚNG DẪN QUẢN TRỊ CHỐT KIỂM DỊCH VÀ HỆ THỐNG TỜ KHAI Y TẾ

Cập nhật ngày 05/9/2021

Căn cứ pháp lý

- Ngày 23/02/2021 UBND Tinh lâm đồng ban hành VB số 1609/UBND-VX3 V/v triển khai thực hiện khai báo y tế - QR Code trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

- Ngày 24/02/2021 Sở Y tế ban hành VB số 428/SYT-VP V/v triển khai ứng dụng kiểm dịch bằng hình thức quét mã QR code trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

- Ngày 04/3/2021 Bộ Y tế có CV số 111/CNTT-DLYT V/v hướng dẫn khai báo y tế điện tử phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 bằng mã QR Code

Ứng dụng quản trị và thực hiện khai báo

Vietnam Health Declaration

Ứng dụng khác có thể dùng để quét mã QR của hệ thống tokhaiyte


BLUEZONE

CÁCH THỰC HIỆN

1. Quản trị chốt kiểm dịch QR Code

Là tiện ích được tạo ra với mục tiêu mỗi người dân, gia đình, tổ chức doanh nghiệp, cơ quan ... vv là một chốt kiểm dịch lưu vết lại quá trình di chuyển của người dân nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan quản lý Y tế có thể khoanh vùng xác định đối tượng nhanh chóng khi xảy ra sự cố về dịch bệnh.

Đối với các đơn vị tư nhân, cá nhân có thể đăng ký tự do theo nhu cầu

Đối với cơ quan quản lý y tế, việc tạo và quản lý các chốt cần có sự nhất quán, tập trung để tiện quản lý và theo dõi.

Cách đăng ký và quản lý chốt kiểm dịch QR Code.

Bước 1: Truy cập www.tokhaiyte.vn

Bước 2: Chọn nút ĐĂNG KÝ


Nhập đầy đủ thông tin của điểm kiểm dịch và thực hiện xác thực mã OTP

Bước 3: Điền đầy đủ thông tin của chốt kiểm dịch cần tạo 

 Bước 4: Nhập mã OTP gửi về số điện thoại đã đăng kýLưu ý: tất cả các chốt kiểm dịch tạo mới đều điền chung một số điện thoại của cán bộ quản lý.

Bước 5: in mã QR Code để khách ra vào thực hiện quét mã check in bằng ứng dụng: Bluezone, Vietnam Health Declaration .

Lặp lại bước 3 cho đến khi tạo đủ số lượng chốt kiểm dịch tại đơn vị.

Bước 4: Quản lý địa điểm bằng cách truy cập menu chức năng quản lý và xem lịch sử điểm kiểm dịch  


Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

HƯỚNG DẪN CÀI EXTENSION VÀ PLUGIN CHO PHẦN MỀM EGOV

Bản đồ số Y tế Medcomm Map