Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng hai, 2021

Hướng dẫn quản trị tokhaiyte.vn và quản trị các chốt kiểm dịch bằng QR Code

Hình ảnh
HƯỚNG DẪN QUẢN TRỊ CHỐT KIỂM DỊCH VÀ HỆ THỐNG TỜ KHAI Y TẾ Cập nhật ngày 05/9/2021 Căn cứ pháp lý - Ngày 23/02/2021 UBND Tinh lâm đồng ban hành VB số 1609/UBND-VX3 V/v triển khai thực hiện khai báo y tế - QR Code trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. - Ngày 24/02/2021 Sở Y tế ban hành VB số 428/SYT-VP V/v triển khai ứng dụng kiểm dịch bằng hình thức quét mã QR code trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng - Ngày 04/3/2021 Bộ Y tế có CV số 111/CNTT-DLYT V/v hướng dẫn khai báo y tế điện tử phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 bằng mã QR Code Ứng dụng quản trị và thực hiện khai báo Vietnam Health Declaration Ứng dụng khác có thể dùng để quét mã QR của hệ thống tokhaiyte BLUEZONE CÁCH THỰC HIỆN 1. Quản trị chốt kiểm dịch QR Code Là tiện ích được tạo ra với mục tiêu mỗi người dân, gia đình, tổ chức doanh nghiệp, cơ quan ... vv là một chốt kiểm dịch lưu vết lại quá trình di chuyển của người dân nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan quản lý Y tế có thể khoanh vùng xác định đối tượng nhanh chóng khi xảy ra sự cố